หจก. ภมรชัย ซัพพลาย

58/6  ซอยสอนชมแก้ว  ถนนเลียบทางด่วน

แขวงทุ่งครุ  เขตทุ่งครุ

กทม. 10140

โทร. +66-2-408-4229-30  

โทรสาร +66-2-408-4229-30

email :  info@pamornchaisupply.com