สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ได้ทางโทรศัพท์ 02-408-4229-30  

หรือเดินทางมาด้วยตนเอง ที่ 58/6 ซอยสอนชมแก้ว  ถนนเลียบทางด่วน  แขวงทุ่งครุ  เขตทุ่งครุ  กทม. 10140