คำถาม   ช่วงเพาะพันธุ์นกอาฟริกันเกรย์   ได้ให้อาหารเม็ดสำเร็จรูป นูทริเบิร์ด P19 สูตรพ่อแม่พันธุ์แล้ว  และนกเริ่มวางไข่  นกจะได้รับแคลเซียมเพียงพอไหม  หรือควรเสริมแคลเซียมให้นก

 

ตอบ   เมื่อนกเริ่มวางไข่  แม่นกต้องสูญเสียแคลเซียมสูงถึง 20% ต่อการวางไข่ 1 ใบ   ดังนั้น แม่นกจะต้องการแคลเซียมเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ   ผู้ดูแลควรเสริมแคลเซียมให้นกด้วย  ในรูปแบบแคลเซียมผงละลายน้ำ แคลซีลักซ์ Calci-lux   เพื่อให้ลูกนกกระดูกแข็งแรง