คำถาม

ให้อาหารนกสำเร็จรูปนูทริเบิร์ดแล้ว   จำเป็นต้องให้ยารักษาโรค อาทิเช่น ยาถ่ายพยาธิ  ยารักษาโรคอื่นๆ อีกไหม?

 

คำตอบ

อาหารนกสำเร็จรูปนูทริเบิร์ด  ไม่มีส่วนประกอบใดๆ ที่เป็นยารักษาโรค  ดังนั้นเมื่อนกมีอาการป่วย  จำเป็นต้องให้ยารักษาโรคตามอาการของนก

วิธีให้ยาที่ได้ผล  ควรพรมยา หรือคลุกยา ในอาหารนกนูทริเบิร์ด  โดยใช้ปริมาณยาที่สัตวแพทย์กำหนดให้  ในอาหารนกปริมาณ 1 ใน 4 ของที่นกกิน  เพื่อให้นกได้รับยาตามปริมาณที่กำหนด   และให้อาหารส่วนที่เหลือ (3 ใน 4 ส่วน) ให้นกกินต่อ